Organizácia obchodných misií do Číny

Jednou z kľúčových aktivít komory, predstavujú obchodné misie do Číny. Misie sa organizujú pravidelne do veľkých miest, obchodných a finančných centier v Číne.

Veľtrhy a výstavy v Číne

Každý rok sa naprieč Čínou konajú veľtrhy a výstavy zamerané na rôzne oblasti. Väčšina týchto podujatí sa koná každoročne so zameraním na konkrétne odvetvie a priláka tisícky účastníkov z celého sveta. Medzi najznámejšie mestá kde sa konajú známe veľtrhy patria napríklad Peking, Šanghaj, Xiamen, Tianjin, Qingdao, Guangzhou.

Sprostredkovanie výučby čínskeho jazyka

V dôsledku ekonomického rastu Číny a gepolitickému významu, sa čínsky jazyk stáva čoraz dôležitejším a taktiež žiadaným po celom svete. Slovensko-čínska obchodná komora spolupracuje na Slovensku a v Číne s inštitúciami, ktoré sa venujú výučbe čínskeho jazyka.

Preklady a tlmočenie z a do čínskeho jazyka

S cieľom stať sa čo najefektívnejším pri obchodných jednaniach je dôležité zabezpečiť, aby sa odstránili bariéry a najmä v komunikácii s partnermi v cudzom jazyku. Taktiež je nesmierne dôležitá príprava dokumentov a produktov v jazyku pre lokálny trh.

Sprostredkovanie právnych služieb

Pri jednaní so zahraničnými partnermi je dôležité zabezpečiť odborníkov, ktorí poznajú legislatívu danej krajiny a vedia poskytnúť právne rady. SČOK vie odporúčiť spoľahlivých partnerov na slovenskom a čínskom trhu, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z daného prostredia.

Vyhľadávanie, overovanie a sprostredkovanie kontaktov s obchodnými partnermi v Číne a na Slovensku

Základom úspechu je identifikácia toho správneho obchodného partnera, a toto je oblasť kde SČOK vie poskytnúť poradenstvo, kde a ako hľadať toho správneho partnera na lokálnom trhu.

Poradenstvo pri investičných a rozvojových projektoch v Číne a na Slovensku

Napriek tomu, že je veľa príležitostí medzi Slovenskom a Čínou, nie je jednoduché dotiahnuť spoluprácu do úspešného konca. K úspechu sú okrem iného potrebné kontakty, znalosť domáceho trhu, lokálnych inštitúcii, ktoré často chýbaju pri vstupe na zahraničný trh.

Príprava z obchodnej etiky a obchodných zvyklostí pri obchodných rokovaniach v Číne a na Slovensku

História, zvyky a tradície sa odzrkadlujú v každej krajine aj na obchodnej etikete, a pri krajinách z rôznych kontinentov rozdiely v etikete sú ešte väčšie a je potrebné tieto rozdiely nepodceniť. Znalosť týchto zvykov je dôležitá pri obchodných jednaniach a vie prispieť k vytvoreniu nielen dobrého prvého dojmu ale je aj základom dôvery medzi zahraničnými partnermi.

ČLENOVIA

KONTAKTUJTE NÁS

MENO *
PRIEZVISKO *
EMAILOVÁ ADDRESA *
TELEFÓN

PREDMET

SPRÁVA