V dňoch 1. až 6. novembra 2017 navštívila expertná skupina „Qingdao Municipal Science and Technology Bureau“ (QMSTB), pod vedením jej generálnej riaditeľky Jiang Bo, niekoľko firiem a inštitúcií v Českej a Slovenskej republike. Hlavným dôvodom návštevy bola snaha o ďalší rozvoj výskumných a vývojových projektov medzi mestom Qingdao a Trenčianskym regiónom.

Zástupcovia QMSTB navštívili predovšetkým spoločnosť „Mesnac European Research and Technical Centre” ( MERTC ), nakoľko medzi čínskou materskou firmou Mesnac Qingdao a QMSTB prebieha dlhoročná vedecká spolupráca a pôsobenie firmy MERTC v Európe pokladá QMSTB za vzor pre ďalšie čínske spoločnosti.

Okrem návštevy MERTC sa delegácia QMSTB stretla aj so zástupcami čínskych ambasád v Prahe a Bratislave, Českej akadémie vied, Česko-čínskej obchodnej komory CCCC, a vybraných českých a slovenských firiem. Návštevu trenčianskeho regiónu využila delegácia aj na prehliadku Trenčianskeho hradu a iných pamiatok v okolí.

Všetky rokovania delegácie na Slovensku a v Čechách organizovala spoločnosť MERTC pod vedením Karola Vanka, riaditeľa MERTC a vice-prezidenta Slovensko-čínskej obchodnej komory.