27. novembra 2017 sa v Budapešti uskutočnilo 6. stretnutie predsedov vlád Číny a krajín strednej a východnej Európy (spolupráca 16+1). Na podujatísa zúčastnili predsedovia vlády Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, ČR, Čiernej Hory, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Srbska. Rumunsko zastupoval podpredseda vlády. Ako pozorovatelia sa zúčastnili predseda vlády Bieloruska, zástupcovia Rakúska, Grécka, Švajčiarska, EBRD a EÚ.

Na podujatí sa za Slovensko-čínsku obchodnú komoru zúčastnil prezident, Peter Paulen.

Počas návštevy sa prediskutovali a potvrdili dôležité oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Čínou, a to najmä v logistike, energetike a poľnohospodárstve. Práve v doprave sme dosiahli dôležitý miľník, keď prvé vlaky na trase z Dalianu do Bratislavy už dorazili na Slovensko. Táto trasa na základe dohody, prepraví 150 vlakov ročne medzi týmito dvoma mestami. Taktiež sa počas stretnutia potvrdila dôležitosť rozvíjania spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a robotizácie.